Gaaf voor Kinderen

Familievoorstelling: Brammetje Baas

De film Brammetje Baas is bij ons thuis eindeloos bekeken. De ene keer werden de kinderen er rustig van en de andere keer gingen ze daarna extra zitten wiebelen. Ook last van benen die willen bewegen. Vanaf 20 september tourt Brammetje Baas met zijn eigen theatershow door Nederland en Gaaf voor Kinderen bekeek de voorstelling in M-lab in Amsterdam (wat een toplocatie!).

 

Familievoorstelling

De familievoorstelling Brammetje Baas gaat natuurlijk over Bram. Binnen vijf minuten weet hij van het podium één grote puinhoop te maken met gekleurde stoelen, kleding, ballen en een spiegel waar hij ‘irri-tand’ op schrijft. Wij herkennen de zin ‘een losse tand is… irritant/d’ meteen uit de film. Er verschijnt een dame op het toneel omdat zij een afspraak heeft met ‘de baas’ (Bram roept meteen dat hij Baas heet) om een muziekstuk te spelen. De eerste hilarische woordspelingen in de voorstelling volgen: of haar mu ziek is of dat de muziek stuk is. Juist door deze taalgrappen is de voorstelling erg leuk voor ouders. Kinderen zullen veel herkennen uit de film (het boek kennen wij niet) en vinden het vooral erg grappig dat Brammetje er zo’n bende van maakt en bijvoorbeeld steeds met zijn voet in een emmer vast komt te zitten. Brammetje is ook een echte goochelaar, want hij kan stoelen stapelen of laten balanceren op zijn kin. Bram beweegt altijd en heeft zo’n moeite met stilzitten en luisteren naar de muziek die Pippa Poppeling (de dame) maakt. Ze bekvechten heel wat af, maar kunnen het steeds beter met elkaar vinden. Brammetje blijft met heel veel vragen in z’n hoofd zitten, want zijn hersenen zitten nooit stil. De meest vreemde dingen vraagt hij zich hardop af en hiermee betrekt hij ook het publiek. Bijvoorbeeld met de vraag hoeveel woorden er zijn met een ‘oe’? En hoe zou het zijn als álle woorden een ‘oe’ hadden? Hij dreunt op: “Broemoetjoe Boes” en vraagt daarna aan kinderen in de zaal hoe zij heten. Bij ons gaven er wel vijf kinderen antwoord en vormende moeiteloos hun naam om naar een ‘oe’. Dit was voor ‘Moes’ en ‘Poen’ één van de vele momenten om druk met Brammetje mee te doen. En dat kan ook gewoon! Gaaf voor Kinderen vindt deze voorstelling een serieuze aanrader!

Brammetje Baas speelt van 20 september 2015 t/m 7 juni 2016 in theaters door heel Nederland.

 

Drukke kinderen

In Nederland wonen ruim 40.000 kinderen met ADHD. ADHD komt het meest voor bij kinderen tussen de 4 en 16 jaar. Kinderen met ADHD zijn rusteloos, impulsief en kunnen zich moeilijk concentreren. Betty Veenman van de Vrije Universiteit Amsterdam (Child Study Group afdeling Klinische Neuropsychologie) is promovenda op het onderzoek Druk in de Klas. Dit is een handleiding voor basisschoolleerkrachten die na enkele uren zelfstudie in de klas kan worden gebruikt om ADHD-symptomen aan te pakken. De nadruk ligt daarbij op het belonen van gewenst gedrag en het creëren van structuur en voorspelbaarheid in de klas. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Veenman: “Leerkrachten merken dankzij Druk in de Klas een afname van ADHD-symptomen en opstandig en agressief gedrag, en een lichte toename van de sociale vaardigheden. Ons doel is Druk in de Klas beschikbaar stellen voor zoveel mogelijk basisschoolleerkrachten om onnodige ADHD-diagnoses en excessief medicatiegebruik te beperken.”

Ze bezocht een voorproefje van Brammetje Baas en is enthousiast. “Bij kinderen zal de voorstelling erg tot de verbeelding spreken, het laat op een leuke en beeldende manier zien hoe het is om ADHD te hebben. De voorstelling is informatief voor zowel kinderen als leerkrachten en een goede opening om ADHD in de klas meer bespreekbaar te maken.”